Poziv za 41. redovnu
sednicu Skupštine akcionara
Valjaonice bakra Sevojno a.d.

Redovna sednica skupštine društva biće održana 05.06.2020. godine sa početkom u 12 časova u sali za sastanke na V spratu upravne zgrade Valjaonice bakra Sevojno u Sevojnu.

Pozivaju se akcionari da potrebna dokumenta preuzmu ovde:

- Poziv za sazivanje 41. redovne sednicu Skupstine društva
- Formular za davanje punomocja za 41. sednicu skupstine Drustva - el. forma
- Formular za davanje punomocja za 41. sednicu skupstine Drustva
- Formular za pisano izjašnjenje za 41. sednicu Skupstine drustva - el. forma
- Formular za pisano izjasnjenje za 41. sednicu Skupstine drustva

Sevojno, 30.04.2020.

Povratak na vesti