Izveštaj o održanoj 40. vanrednoj sednici Skupštine akcionara Društva

Dana 23.03.2020. godine sa početkom u 12 časova u sedištu Društva u Sevojnu održana je 40. vanredna sednica Skupštine akcionara Valjaonice bakra Sevojno AD.

Uvid u donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali možete preuzeti ovde:

- Izveštaj o bitnom dogadjaju održanoj 40. vanrednoj sednici Skupštine
- Zapisnik sa 40. vanredne sednice skupštine
- Odluka o prinudnom otkupu akcija
- Obaveštenje akcionarima o prinudnom otkupu akcija

Sevojno, 23.03.2020.

Povratak na vesti