PROIZVODI

Osnovnu delatnost Valjaonica bakra Sevojno čine prerada bakra i legura bakra valjanjem, presovanjem i izvlačenjem u standardne poluproizvode: limove, trake, folije, lamele, rondele, cevi, šipke, šine, profile i žice.

U našim pogonima lije se i prerađuje više vrsta čistog bakra dezoksidisanog fosforom, širok spektar legura bakra sa cinkom – mesinzi kao dvokomponentni i trokomponentni (olovni mesinzi, specijalni mesinzi sa kalajem, aluminijumom i niklom).

Katalog:

 

Za više informacija o našim proizvodima i uslovima prodaje molimo vas kontaktirajte našu prodaju:

Sektor prodaje:

Ravno valjani proizvodi

Asortiman naših valjanih poluproizvoda ima širok spektar primene: od limova za fasade i krovne pokrivke do traka i folija za delove u elektrotehnici i elektronici.

Cevi

Cevi svih profila pogodne za razne industrijske primene, a isto tako i za primenu u građevini za instalacije kao i za enterijer i eksterijer.

Presovani i vučeni profili

Presovane i vučene profile izrađujemo od bakra i mesinga. Koriste se u razne svrhe a mogu se naručivati prema standardima Valjaonice bakra Sevojno ili prema zahtevima kupaca.

FEMOD

Presovane i vučene profile izrađujemo od bakra i mesinga. Koriste se u razne svrhe a mogu se naručivati prema standardima Valjaonice bakra Sevojno ili prema zahtevima kupaca.

Ambalaža

Valjaonica Ambalaža funkcioniše u okviru Valjaonice Bakra Sevojno AD, vlasništva kompanije East Point Metals.

Na korenima nekadašnje stolarske radionice, nastale tokom 50-tih godina u sklopu Valjaonice Bakra Sevojno, izrasla je moderna fabrika, koja se bavi proizvodnjom svih vrsta drvene ambalaže, kartonskih hilzni i kartonskih kutija.

Naša firma je organizaciono i kadrovski sposobna da potencijalnim kupcima i korisnicima ponudi proizvode, koji zadovoljavaju najširi spektar njihovih zahteva, kako na domaćem, tako i na inostranom tržištu. Po tim zahtevima, a prvi u Srbiji, izgradili smo komoru za Fitosanitarni tretman. Naša tretirana ambalaža, sa numerom br.1, do sada je prešla granice svih kontinenata.

Proizvodnja ide putem usavršavanja postojećih i usvajanju novih tehnologija u svetu pakovanja i ambalaže a prateći propise domaćih i međunarodnih standarda.

KVALITET

Podaci o kvalitetu premešteni su na drugu stranicu: >> Kvalitet