Etička linija


Pristupanje VBS-ovoj liniji za etička pitanja

Telefon: +381 31 532 155
E-mail: etickalinija@vbs.co.rs
Poštanska adresa: VBS Linija za etička pitanja, Prvomajska bb, 31205 Sevojno, Srbija

Kontakt forma