Kvalitet

Najviše rukovodstvo i zaposleni u Valjaonici bakra Sevojno su kao svoj primarni cilj postavili kvalitet proizvoda, poslovnih procesa i zadovoljenje potreba i očekivanja kupaca i ostalih zainteresovanih strana. Poslovne aktivnosti se obavljaju na način koji obezbeđuje prepoznavanje, preventivno delovanje i minimiziranje uticaja na životnu sredinu.

Sistem menadžmenta kvalitetom u Valjaonici bakra Sevojno je uspostavljen 1997. godine. Od tada, težimo njegovom stalnom unapređenju kroz:
- kontinuiran nadzor, merenje i poboljšanje procesa,
- podizanje nivoa sposobnosti resursa,
- redovne provere (eksterne i interne) i preispitivanja od strane rukovodstva,
- sprovođenje mera poboljšanja i drugih mera kako bi eliminisali uzroke neusaglašenosti.

Od juna 2021. godine u Valjaonici bakra Sevojno je uspostavljen i sertifikovan integrisani sistem menadžmenta prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015 i SRPS ISO 14001:2015. Sertifikaciu je izvršila vodeća svetska kompanija za verifikaciju, ispitivanje i sertifikaciju - SGS (Société Générale de Surveillance).

Pored navedenih sertifikata, od 2010. godine, Valjaonica bakra Sevojno poseduje i sertifikat NSF/ANSI 61 za CuZn15 cevi, izdat od strane NSF International – globalne organizacije za javno zdravlje i bezbednost.

Naši osnovni prioriteti i načela poslovanja iskazani su u Politici integrisanog sistema menadžmenta. Svi zaposleni u Valjaonici bakra Sevojno dužni su da obavljaju svoje aktivnosti u skladu sa ovom Politikom.

Težimo da budemo najbolji u onome što radimo.

Dokumenta za preuzimanje:
- 1.1. Izjava o politici integrisanog sistema menadžmenta
- 1.2. Valjaonica bakra Sevojno QMS sr izd 6
- 1.3. Valjaonica bakra Sevojno EMS sr izd 2
- 1.4. Izjava o području primene IMS-a

Validnost sertifikata:- Link


Ekologija i
zaštita životne sredine

Sve poslovne aktivnosti u Valjaonici bakra Sevojno odvijaju se u skladu sa zakonskim zahtevima, standardima i primerima dobre prakse iz oblasti zaštite životne sredine, a u cilju minimiziranja i eliminisanja negativnih uticaja na okruženje.

Valjaonica bakra Sevojno poseduje Integralnu dozvolu za skladištenje i tretman neopasnog otpada – obojeni metali i metali (otpadak od bakra i legure bakra), bronza, mesing, broj VI 504-12/23-01. Upravljamo otpadom poštujući usvojena načela, na način kojim se obezbeđuje najmanji rizik po ugrožavanje zdravlja i života ljudi i životne sredine. Planom upravljanja otpadom smo definisali odgovornosti i obaveze zaposlenih koje se odnose na pravilno postupanje sa otpadom.

Valjaonica bakra Sevojno vrši prečišćavanje tehnološkh otpadnih voda u sopstvenom postrojenju, čime sprečavamo negativan uticaj na podzemne i površinske vode. Posedujemo Vodnu dozvolu za postrojenje za prečišćavanje i ispuštanje prečišćenih tehnoloških otpadnih voda iz objekta, broj 9107/1.

Zaštitu vazduha obezbeđujemo efikasnim radom sistema za ventilaciju i otprašivanje Livnice.

U cilju merenja i praćenja uticaja na životnu sredinu, Valjaonica bakra Sevojno sprovodi monitoring predviđenih parametara opterećenja živote sredine. Rezultati monitoringa se analiziraju i u slučaju uočenih neusaglašenosti preduzimaju se potrebne tehničko tehnološke i druge mere.

Rukovodstvo Valjaonice bakra Sevojno je posvećeno kontinuiranom unapređenju sistema upravljanja zaštitom životne sredine i stalnom promovisanju poboljšanja. Zaposleni imaju obavezu da postupaju u skladu sa postavljenom Politikom integrisanog sistema menadžmenta, ciljevima i da utiču na sprečavanje i smanjenje uticaja koje kompanija ima na okruženje.