Izveštaj o održanoj 41. redovnoj sednici Skupštine akcionara Društva

Dana 05.06.2020. godine sa početkom u 12:00 čaosva u sedištu Društva u Sevojnu, održana je 41. redovna sednica Skupštine akcionara Valjaonice bakra Sevojno a.d.

Uvid u donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali možete preuzeti ovde:

- Izveštaj o bitnom dogadjaju održanoj 41. sednici Skupštine
- Zapisnik sa 41. redovne sednice Skupštine Društva
- Odluke sa 41. redovne sednice Skupštine Društva

Sevojno, 08.06.2020.

Povratak na vesti