Izveštaj o održanoj 42. vanrednoj sednici Skupštine akcionara društva

Dana 17.07.2020. godine sa početkom u 12 časova u sedištu društva u Sevojnu održana je 42. vanredna sednica Skupštine društva.

Uvid u donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali možete preuzeti ovde:

- Zapisnik sa 42. vanredne sednice skupštine
- Odluke sa 42. vanredne sednice skupštineSevojno, 21.07.2020.

Povratak na vesti