Nastavak preuzimanja akcija

Obaveštavaju se akcionari Valjaonice bakra Sevojno koji nisu stigli da sprovedu proceduru prodaje svojih akcija da se nastavlja proces potpisivanja punomoćja i predaje dokumentacije za sve zainteresovane akcionare.

Sve potrebne procedure vezane za prodaju akcija sprovode se u sali radničkog doma u krugu Valjaonice bakra Sevojno od ponedeljka 24.02.2020. godine u periodu od 09 do 15 časova. Obrada zahteva vršiće se do 13.03.2020. godine. Dnevno će biti primano i obrađivano do 150 zahteva.

Od dokumentacije je potrebno poneti:
- Očitanu ličnu kartu ukoliko je sa čipom, odnosno fotokopiju lične karte ukoliko je bez čipa i
- Fotokopiju kartice tekućeg računa na kojoj se vidi ime vlasnika i broj računa Napomena: - ukoliko se tekući račun vodi u vojvođanskoj banci neophodno je poneti potvrdu banke o promeni broja tekućeg računa.
- poljoprivredni tekući računi nisu prihvatljivi.

Ukoliko se akcije prevode na sebe po ostavinskom rešenju, potrebno je poneti i ostavinsko rešenje (original ili overenu fotokopiju) sa klauzulom pravnosnažnosti i izvod iz matične knjige umrlih.

Za uslugu naloga za deponovanje za prodaju akcija potrebno je platiti brokerima 200,00 dinara, ukoliko akcionar ima zaključen ugovor sa Tesla Capital brokerskom kućom. Ukoliko akcionar nema zaključen ugovor sa Tesla Capital brokerskom kućom, već se vodi u centralnom registru, potrebno je platiti 1.200,00 dinara.

Za nalog za prenos prava po ostavinskom rešenju potrebno je platiti brokerima dodatnih 2.500,00 dinara

Takođe, obaveštavaju se akcionari koji su već sproveli postupak davanja punomoćja za prodaju akcija zaključno sa 18.02.2020. dodine da uplatu na svoje tekuće račune mogu očekivati 26. februara a akcionari koji su svoje zahteve predali od 19.02. pa na dalje, uplatu mogu očekivati krajem marta meseca.Sevojno, 22.02.2020.

Povratak na vesti