Obaveštenje akcionarima VBS - Prinudni otkup akcija i procedura za isplatu

Sve akcije preostalih akcionara društva Valjaonica bakra Sevojno AD su u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima otkupljene od strane većinskog akcionara EAST POINT METALS Ltd, koji je na ovaj način postao 100% vlasnik Valjaonice bakra Sevojno AD.

Novac od prinudnog otkupa akcionara je uplaćen kod Brokerskih kuća sa kojima akcionari imaju sklopljene ugovore, pa je potrebno da kontaktirate vaše brokerske kuće od kojih ćete dobiti informaciju šta je potrebno da im dostavite kako biste bili isplaćeni.

Za sve akcionare koji nemaju sklopljen ugovor ni sa jednom Brokerskom kućom tj. koji nemaju svog brokera, novac od prinudnog otkupa je uplaćen na poseban račun korporativnog agenta Društva BDD M&V Investments AD Beograd. Brokerske kuće koje u roku od 15 radnih dana od 06.04.2020. ne budu isplatile svoje klijente novac upućuju takodje, BDD M&V Investments-u koji će nakon toga nastaviti da vrši isplatu svih akcionara.

Sve informacije o proceduri za isplatu sredstava nalaze se u sledećem dokumentu brokerske kuće M&V Investments:

- Obaveštenje akcionarima - MV InvestmentsSevojno, 09.04.2020.

Povratak na vesti