Vanredna situacija curenja
koncentrovane tehničke sumporne kiseline

11.04.2024.godine u VBS-u održana je obuka za reagovanje u slučaju vanredne situacije - u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 14001:2015.

Obuka je podrazumevala vežbu simulacije potencijalnog ekološkog udesa - curenja tehničke koncentrovane sumporne kiseline iz cisterne kod FTC, u krugu VBS-a, kanale interne i eksterne komunikacije (lica i ustanove koji se obaveštavaju), evakuaciju zaposlenih koji su se našli na mestu udesa, zaptivanje napukle cisterne i saniranje posledica udesa od strane Vatrogasne jedinice „Impol Seval“.

Obuka je izvršena u koordinaciji sa Valjaonicom bezbednost i Vatrogasnom jedinicom „Impol Seval.“

Obuku su pohađali zaposleni koji rukuju kiselinom, zaposleni koji koriste rastvore kiseline pri radu i ostali zaposleni koji imaju direktnu ulogu prilikom reagovanja na udes.

Sevojno, 12.04.2024.

Povratak na vesti