Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija izdavaoca Valjaonice bakra Sevojno AD

Obaveštavamo zaposlene Društva Valjaonica bakra Sevojno AD, Sevojno (u daljem tekstu: Ciljno društvo), da je EAST POINT METALS Ltd, NICOSIA (u daljem tekstu: Ponuđač), dobio Rešenje Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju objavljivanja ponude za preuzimanje akcija Ciljnog društva broj 1/2-102-3489/12-19 od 31.01.2020. godine.

Ponuđač ima nameru i obavezu da preuzme 123.058 akcija (19.13%).

Cena koju se Ponuđač obavezuje da plati je 2.700,00 RSD po akciji.

Datum otvaranja ponude za preuzimanje je 04.02.2020. godine, a datum zatvaranja 24.02.2020. godine.

Sve informacije o ponudi nalaze se u sledećem dokumentu:
- Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija Valjaonice bakra Sevojno ADSevojno, 05.02.2020.

Povratak na vesti