Podsticaj za vakcinaciju zaposlenih

U skladu sa našim opredeljenjem da zdravlje i bezbednost zaposlenih budu na prvom mestu, menadžment kompanije je na inicijativu vlasnika, doneo odluku da svaki zaposleni koji odluči da se vakciniše i donese potvrdu o obavljenoj vakcinaciji dobije 10.000 dinara u neto iznosu.


Reportaža RTS-a o podsticaju za vakcinaciju
 

Smatramo da ćemo na ovaj način pozitivno uticati na podizanje svesti naših zaposlenih o važnosti vakcinisanja i brige o zdravlju.

Podsećam da smo u skladu sa našom strategijom brige o zaposlenima, u saradnji sa ZC Užice, prošle godine otvorili ambulantu u krugu fabrike, tako da oni zaposleni koji se prijave za vakcinaciju to mogu obaviti kod nas. Već smo imali prvi krug organizovane vakcinacije u prostorijama naše ambulante.

Odluka ima trajni karakter, tako da i oni zaposleni koji su preležali Covid19, stiču pravo na nagradu kada se steknu uslovi za njihovu vakcinaciju.

Sevojno, 05.04.2021.

Povratak na vesti